Về DevOps bootcamps

Đăng ký tham gia ngay DevOps Bootcamp miễn phí của chúng tôi và nhận cơ hội làm việc tại Renoleap ngay sau khóa đào tạo. Đây là chương trình Bootcamp 13 tuần có một không hai. Qua quá trình đào tạo với chương trình giảng dạy chuyên sâu, sinh viên tốt nghiệp đạt yêu cầu sẽ có có cơ hội áp dụng thực tiễn cùng với nhóm của chúng tôi và làm việc tại Renoleap với vai trò là chuyên gia DevOps.